mandag den 19. april 2010

Trans, Vinther og VintherDette hæderkronede selskab, der daterer sig helt tilbage til den sidste halvdel af 1900-tallet har netop afholdt den første af årets halvårlige ordinære generalforsamlinger. Alle seniorpartnere var til stede og ca. halvdelen af juniorpartnerne deltog sporadisk.

Formålet med dette ærværdige selskab er at samle de tre familier og indtage rigelig god mad og drikke. En sang eller to kan accepteres. Sidste år vedtog man en vedtægtsændring, der indebærer, at hver familie forventes at medbringe en besvarelse af den på seneste generalforsamling stillede opgave. Bidragene vurderes og point gives efter et forud aftalt system. Vinderen fejres behørigt og diskussion om stemmeoptællingen kan forekomme. Forventes faktisk.

Første opgave var frikadeller. Vinderen blev Partner Trans med familie. Her blev ganske givet snydt. Den nys overståede generalforsamlings opgave var en kage. Vinderen blev Partner Vinther d.y. Også her var konkurrencen ulig.

Generalforsamlingen vedtog, at næste opgave er Coctails og snacks.

Mødested: Partner Trans' residens.

Mødetid: Kl. 14.14.


Nedenstående fotomontage verificerer generalforsamlingens lovlighed.
Der anrettesDe tre kagerNogen syntes der manglede et sundt indslag. Husk forslag skal være referenten i hænde senest 10 dage før samlingen.

(Fru Vinther d.y. i hundesnor)
Der musiceres (Vinther d.y. og Trans)
Der vaskes op (Vinther d.y. og Trans)
Ny dato noteres (Trans og Vinther d.æ.)

Middagen


Alle seniorpartnerne:

Øverst: Trans og Vinther d.æ.

Nederst tv: Vinther d.y. og Fru Trans

Nederst th: Fru Vinther d.æ og Fru Vinther d.y.


Der var som tidligere nævnt flere juniorpartnere tilstede (1 Vinther Jr., Frøken Trans og 3 Frøkener Vinther), men da referenten i skrivende stund ikke har fået indhentet tilladelse til offentliggørelse af juniorernes kontrafejer er de ikke med på billedverificationen.


Referent Fru Vinther d.æ.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar